Kategorie produktů   

Doprava zdarma pouze při objednání kompletních kartonů (6 kusů na karton)! U nekompletních kartonů bude připočtena doprava 150 kč.

Souhlas se zasíláním obchodího sdělení

 1. Udělení souhlasu

  1. Tímto udělujete ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění souhlas společnosti BV vinařství a.s., se sídlem Vítězná 718, 696 02 Ratíškovice, IČO: 03255719, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7112 (dále jen „Správce“), a souhlasíte s tím, aby Správce za tímto účelem zpracovával Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu (dále společně jen jako „Osobní údaje“).

  2. Vaše Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu zasílání obchodních sdělení, ke kterému jste se přihlásili, nejdéle však po dobu […]

  3. K výše uvedenému zpracování udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas, který je dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů.

 2. Odvolání souhlasu

  1. Tento souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním Vašich Osobních údajů lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání tohoto souhlasu vliv. Tento souhlas můžete odvolat například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce: 

   BV vinařství a.s.
   Vítězná 718
   696 02 Ratíškovice
   Email: info@bvvinartstvi.cz
   Telefon: +420 730 595 426

  2. Odvolání souhlasu je rovněž možné provést přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení, ve kterém můžete zvolit, že si již obchodní sdělení nepřejete dále odebírat.

 3. Informace o zpracování osobních údajů

  Více informací o zpracování Vašich Osobních údajů Správcem a o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zákazníků ve společnosti BV vinařství a.s., který je dostupný na internetové adrese www.bvshop.cz.

 
00
 
 
© BV vinařství a.s.